Nova Directiva sobre Drets d'Autor i Drets Afins en el Mercat Únic Digital
Nova Directiva sobre Drets d'Autor i Drets Afins en el Mercat Únic Digital

IPR-newsL'European IPR Helpdesk ha publicat un Full Informatiu sobre la Nova Directiva sobre los Drets d'Autor i Drets Afins en el Mercat Únic Digital, que ha sigut traduïda a l'espanyol per IVACE i la resta d'ambaixadors espanyols d'aquesta xarxa.

El 15 d'abril de 2019, el Consell Europeu va aprovar la Directiva sobre drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital. Aquesta Directiva pretén fer que les lleis del dret d'autor de la UE s'ajusten a l'època digital.
Drets d'Autor s'usa per a descriure un conjunt de drets concedits als creadors sobre els seus treballs artístics, cobrint així una àmplia varietat de creacions intel·lectuals: llibres, música, quadres, escultures, fotografies, pel·lícules, programes informàtics, bases de dades…

L'era digital ha transformat la manera en la qual els investigadors fan el seu treball, com conceben els negocis i comparteixen el coneixement i la informació. En l'actualitat les lleis del Dret d'Autor no estan adaptades al creixement del paisatge digital – fet que fa necessari actualitzar ràpidament aquestes lleis i oferir un marc regulador apropiat que encoratge el treball creatiu i la innovació, al mateix temps que aconsegueix l'equilibri entre la llibertat d'expressió i la necessitat de promoure la investigació, l'educació, l'accés a la informació i el patrimoni cultural.

Aquest Full Informatiu explica les novetats legislatives que en un futur s'hauran de transposar als sistemes legals nacionals de cada estat membre.