Ivace
Carta de serveis
Aprovada per RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s’aprova la Carta de Serveis de l’Institut, i publicada en el DOGV 8230 de 8.02.18. Actualitzada per RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE)  (DOGV 8531 de 17.04.19) 

CartaServeis

>> Text de la Carta de Serveis
>> Resultados 2018

>> Queixes i suggeriments