Ivace
Imprimeix Correu

L'IVACE en la Política de Cohesió 2014-2020

 

Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020

 

Programa Operatiu Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana i Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020

LOGO WEB FEDER LEMA VAL IV

 .........................................................................................................

Els objectius establits per al PO es troben relacionats amb els Objectius Temàtics (OTs) i les Prioritats establides tant en el Rgte (UE) Nº 1303/2013 de disposicions comunes, com en el Rgte (UE) Nº 1301/2013 relatiu al FEDER, i es compleix amb folgança el principi de concentració temàtica en els Objectius 1 a 4.

A partir de l'anàlisi de context de la CV, del DAFO, de la ETCV 2030 i de la identificació dels reptes i necessitats de desenvolupament susceptibles de ser recolzades pels Programes Operatius del FEDER 2014-2020 en el marc del AA d'Espanya i el MEC, es planteja una estratègia que integra 5 Eixos Prioritaris (EP) que es corresponen amb 5 OTs del AA. Aquests 5 OTs es concreten en la implementació de 13 prioritats d'inversió (PI) i 16 objectius específics (OE) sense comptar amb l'eix d'assistència tècnica.

La relació lògica entre les necessitats de desenvolupament detectades en la regió, provinents del Diagnòstic i DAFO realitzats, els OT i les PI, així com els OE seleccionats amb els seus indicadors de productivitat i de resultat, vénen expressats en l'Annex V que resumeixen la lògica de la intervenció.

Les actuacions proposades cerquen també la resolució dels problemes de vertebració i cohesió del territori. Així, les disparitats entre les dinàmiques de les zones d'interior i costaneres, entre àrees metropolitanes i rurals, es veuran mitigades com a resultat de les mesures de suport a l'activitat innovadora i la consolidació de la indústria tradicional localitzada en ciutats intermèdies. Igualment, totes les actuacions orientades a la conservació del patrimoni natural i la dotació d'infraestructures de comunicació i accés als serveis electrònics enfortiran la base sobre la qual assentar l'activitat econòmica per a estabilitzar la població de les zones rurals i avançar en la seua sostenibilitat.

A continuació se citen els eixos prioritaris que s'han establit en el PO FEDER 2014-2020 de la CV, definits per a donar resposta a les necessitats de desenvolupament identificades en la CV i per la seua contribució i correlació amb la EE 2020, l'IP para Espanya, el AA i les estratègies regionals rellevants en la matèria:

Eix Prioritari 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes
Eix Prioritari 3: Millorar la competitivitat i presència internacional de les PIME
Eix Prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos

IVACE participa en els tres eixos següents:

eix1

eix3

Eix4

 

LOGO WEB FSELEMA VAL IV

 .........................................................................................................

Durant el període 2014-2020 l'IVACE participa en el PO d'Ocupació Juvenil i el PO FSE de la Comunitat Valenciana.

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil és un catàleg d'actuacions que, inserit en el Pla Nacional de Garantia Juvenil, té com a objectiu primordial la reducció de la desocupació juvenil i l'eliminació del seu caràcter estructural.

Les actuacions estan dirigides al col·lectiu de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, amb l'objecte d'aconseguir la seua inserció i manteniment en el mercat laboral amb una ocupació de qualitat. Les mesures adoptades aborden tant la millora de l'educació i la formació, com el foment de la contractació i l'autoocupació, amb l'objecte d'eliminar les causes que ocasionen la desocupació juvenil. Tenen en compte, a més, la diferent posició d'homes i dones, sense oblidar l'especial vulnerabilitat que aquestes tenen en el mercat de treball.

El Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana té com a objectius facilitar l'accés al mercat laboral i millorar la qualitat de l'ocupació, inclosa la promoció de l'autoocupació; fomentar la integració en el mercat laboral de les persones amb més dificultats a fi d'aconseguir la seua inclusió social; reduir l'abandó escolar; i facilitar l'adaptació a les necessitats del mercat laboral per part dels alumnes que abandonen l'educació obligatòria.

Davant la importància que el Consell atorga a l'impuls de la formació del capital humà que puga aportar un valor afegit amb la seua incorporació al món empresarial, l'IVACE convoca anualment beques per a la formació en internacionalització que persegueixen la millora de la formació dels joves de la Comunitat Valenciana i la cerca de la paritat d'oportunitats entre homes i dones, amb la finalitat de fomentar el seu accés al mercat laboral, afavorint una empleabilitat sostenible i de qualitat, així com la mobilitat laboral, a més de formar professionals qualificats en internacionalització, contribuint així clarament al compliment de les recomanacions i objectius comunitaris. A més, les beques reconeixen el paper fonamental de la Formació Professional, no solament com a eina de lluita contra la desocupació, sinó com a element dinamitzador de la competitivitat, i persegueixen la millora de la formació dels joves de la Comunitat Valenciana tècnics superiors de cicles formatius.

Així la participació de l'IVACE en els esmentats PO es realitza a través dels Eixos 1 i 5 promovent les següents beques:

Beques IVACE Exterior en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a persones amb titulació universitària.

Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació, per a l'especialització professional en comerç exterior, dirigides a tècnics/as de cicles formatius de grau superior.

 

.........................................................................................................................................................................

Més informació:

FEDER

DGRegio-baner

 

GobEspaña-baner

 

GVA-baner

FSE

DGRegio-baner

 

uafse

.........................................................................................................................................................................

   

Codi-etic

   

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar