FORMULARI DE SOL.LICITUD
FORMULARI DE SOL.LICITUD

Els sol·licitants presentaran emplenat el formulari de sol.licitud a través del Registre d'entrada de l'IVACE, podent remetre una còpia en format electrònic via e-mail.

Addicionalment i en funció del tipus de certificat requerit, Pime Innovadora o JEI, presentaran el model de memòria que corresponga.

Aquesta memòria es presentarà necessàriament a l'IVACE en suport electrònic via e-mail o a través d'algun suport físic d'emmagatzematge.