Ivace
Programes d'ajuda IVACE

 anysanteriors

 

 

Incentius FEDER horizontal valenciano  Presentació sol·licituds i documentació annexa Estat sol·licituds Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període abonament)
             
Internacional 2019            

AJUDES REEMBORSABLES PER A l'ENGEGADA DELS PLANS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL 2019 (préstecs bonificats)

NO 21/02/19 a 17/05/19 Termini tancat Des de l'1/01/19 31/12/19  

AJUDES ALS PLANS DE SEGUIMENT DELS PROGRAMES DE TUTORIES D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES DE LA C.V. 2019

SI 08/02/19 a 14/06/19 Termini tancat     31/01/2020
XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ (ASSESSORAMENT A EMPRESES 2019) SI 15/01/19 a 30/09/19 Termini tancat Posterior a la data de la comunicació de concessió de l'ajuda 31/12/18 31/03/19

BEQUES IVACE EXTERIOR 2019

4/12/18 fins al 18/01/19 Termini tancat      

BEQUES IVACE E+E - EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ 2019

4/12/18 fins al 11/01/19 Termini tancat      
             
Innovació i I+D  
 
 
 
 
 

PIDI-CV -- I+D PIME

SI 15/01/19 fins al 21/02/19 Termini tancat
Posterior a la sol·licitud  30/06/20 6/10/2020

PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ

SI 15/01/19 fins al 21/02/19 Termini tancat
Posterior a la sol·licitud 30/06/20 6/10/2020

INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME

SI 15/01/19 fins al 26/02/19 Termini tancat
Posterior a l'1/01/19 30/06/20 7/10/2020

CERTIFICA-CV -- CERTIFICACIÓ D'I+D+i

SI 6/06/19 fins al 2/07/19 Termini tancat Posterior a l'1/01/19 31/12/19 05/02/20

HORITZÓ-CV. PREPARACIÓ DE PROPOSTES PER A CONVOCATÒRIES H2020

SI 7/06/19 fins al 3/07/19 Termini tancat  Posterior a l'1/01/19  31/12/19  06/02/20

DIGITALITZA-CV - SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME 2018

SI 08/01/19 fins al 19/02/19 Termini tancat Posterior a l'1/04/18 31/03/20 12/05/20

CREATEC-CV - SUBVENCIONS PER A CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA 2018

SI 08/01/19 fins al 20/02/19 Termini tancat Posterior a la sol·licitud 31/03/20 14/05/20
             
Energia  
2018
2018
2018  2018  2018 

AJUDES EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN PIME I GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

SI 03/08/19 al 31/12/20 Termini obert

A partir de la presentació de la sol.licitud

 24 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

Termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

PROGRAMA MOVES-INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA

SI 25/06/19 al 31/12/19 Termini obert A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació 8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

PROGRAMA MOVES-VEHÍCLES COMUNITAT VALENCIANA

SI 30/05/19 al 31/12/19 Termini obert      

AJUDES INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

NO 18/04/19 al 23/05/19 Termini tancat A partir de la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/12/2019 19/12/2019

AJUDES EN MATÈRIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

SI 09/04/19 al 23/05/19 Termini tancat A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 28/05/2020 28/05/2020

ENERGIES RENOVABLES i BIOCARBURANTS

SI 14/03/19  fins al 10/05/19 Termini tancat
Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 02/03/20 per a la resta Fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 02/03/20 per a la resta

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat
Posterior a la presentació de la sol.licitud Projectes sense cofinançament FEDER des de la sol·licitud d'ajuda fins al 19/12/19. Per a la resta de projectes des de la sol·licitud d'ajuda fins al 28/05/20 Projectes sense cofinançament FEDER el 19/12/19.
Per a la resta de projectes el 28/05/20

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat
Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 28/05/20 28/05/20

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini tancat
Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 28/05/20 28/05/20

FINANÇAMENT BONIFICAT PER A PROJECTES D'AUTOCONSUM ELÈCTRIC EN EMPRESES I ENTITATS 2019

NO 2/02/19 a 11/03/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud Des del día següent al registre d'entrada de la sol.licitud, fins al 13/12/19 13/12/19

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV

SI 19/01/19 a  21/02/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 23/07/20 23/07/20

Deduccions fiscals en l'IRPF per a l'autoconsum i energies renovables

NO Una vegada realitzada la inversió, es podrà sol·licitar en qualsevol moment de l'any. Termini obert
- - -

PLA RENOVE FINESTRES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini tancat Posterior a la sol.licitud    

PLA RENOVE CALDERES I AEROTÈRMIA DOMÈSTIQUES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini tancat
Posterior a la sol.licitud    
             
Parcs empresarials 2019            
Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV. 2019 NO 25/01/19 al 22/02/19 Termini tancat
Posterior a la sol.licitud 31/12/19 2/01/20 al 15/01/20
             
Ajudes per a Entitats i Centres Tecnològics 2019
 
 
 
     

AJUDES A CENTRES TECNOLÒGICS CV PER A PROJECTES DE R+D EN L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA CIRCULAR EN COOPERACIÓ AMB EMPRESES

SI 18/10/19 al 04/11/19 Termini obert   30/04/21 2 mesos des de la finalització del projecte

DINAMITZA-CV -- PROJECTES DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER A UNA NOVA INDÚSTRIA SOSTENIBLE EN LA CV

NO 25/09/19 al 17/10/19 Termini tancat Posterior a l'1/01/19 31/12/19 06/02/20

Ajudes dirigides a centres tecnològics CV per a projectes d'R+D en cooperació amb empreses

SI 01/03/19 al 15/03/19 Termini tancat   30/06/20 2 mesos des de la finalització del projecte
             

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar