Ivace
Programes d'ajuda IVACE

 anysanteriors

 

 

Incentius FEDER horizontal valenciano  Presentació sol·licituds i documentació annexa Estat sol·licituds Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període abonament)
             
Internacional 2019            

AJUDES REEMBORSABLES PER A l'ENGEGADA DELS PLANS DE PROMOCIÓ INTERNACIONAL 2019 (préstecs bonificats)

NO 21/02/19 a 17/05/19 Termini obert Des de l'1/01/19 31/12/19  

AJUDES ALS PLANS DE SEGUIMENT DELS PROGRAMES DE TUTORIES D'INTERNACIONALITZACIÓ DE LES PIMES DE LA C.V. 2019

SI 08/02/19 a 14/06/19 Termini obert     31/01/2020
XEC TUTORIES INTERNACIONALITZACIÓ (ASSESSORAMENT A EMPRESES 2019) SI 15/01/19 a 30/09/19 Termini obert Posterior a la data de la comunicació de concessió de l'ajuda 31/12/18 31/03/19

BEQUES IVACE EXTERIOR 2019

4/12/2018 fins al 18/01/2019 Termini obert      

BEQUES IVACE E+E - EXPORTACIÓ I OCUPACIÓ 2019

4/12/2018 fins al 11/01/2019 Termini obert      
             
Innovació i I+D  
2018
2018
2018
2018
2018

PIDI-CV -- I+D PIME

SI 26/02/18 fins al 27/03/18 Termini obert
Posterior a la sol·licitud  30/06/20 10/09/19

PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓ

SI 26/02/18 fins al 27/03/18 Termini tancat
Posterior a la sol·licitud 30/06/20 10/09/19

INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME

SI 26/02/18 fins al 26/03/18 Termini tancat
Posterior a l'1/01/19 30/06/20 12/09/19

DIGITALITZA-CV - SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME 2018

SI 08/01/19 fins al 19/02/19 Termini obert Posterior a l'1/4/18 31/03/20 12/05/20

CREATEC-CV - SUBVENCIONS PER A CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA 2018

SI 08/01/19 fins al 20/02/19 Termini obert Posterior a la sol·licitud 31/03/20 14/05/20
             
Energia  
2018
2018
2018  2018  2018 

ENERGIES RENOVABLES i BIOCARBURANTS 2019

SI 14/03/19  fins al 10/05/19 Termini obert Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 02/03/20 per a la resta Fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 02/03/20 per a la resta

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini obert Posterior a la presentació de la sol.licitud Projectes sense cofinançament FEDER des de la sol·licitud d'ajuda fins al 19/12/19. Per a la resta de projectes des de la sol·licitud d'ajuda fins al 28/05/20 Projectes sense cofinançament FEDER el 19/12/19.
Per a la resta de projectes el 28/05/20

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini obert Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 28/05/20 28/05/20

IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

SI 06/03/19 fins a 16/04/19 Termini obert Posterior a la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 28/05/20 28/05/20

FINANÇAMENT BONIFICAT PER A PROJECTES D'AUTOCONSUM ELÈCTRIC EN EMPRESES I ENTITATS 2019

NO 2/02/19 a 11/03/19 Termini obert Posterior a la sol.licitud Des del día següent al registre d'entrada de la sol.licitud, fins al 13/12/19 13/12/19

ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SISTEMES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN MUNICIPIS CV

SI 19/01/19 a  21/02/19 Termini obert Posterior a la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 23/07/20 23/07/20

Deduccions fiscals en l'IRPF per a l'autoconsum i energies renovables

NO Una vegada realitzada la inversió, es podrà sol·licitar en qualsevol moment de l'any. Termini obert - - -

PLA RENOVE FINESTRES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini obert  Posterior a la sol.licitud    

PLA RENOVE CALDERES I AEROTÈRMIA DOMÈSTIQUES 2019

NO 29/01/19 fins al 13/06/19 Termini obert Posterior a la sol.licitud    
             
Parcs empresarials   2018 2018   2018   
Millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics de la CV. 2019 NO 25/01/19 al 22/02/19 Termini obert Posterior a la sol.licitud 31/12/19 2/01/20 al 15/01/20
             
Ajudes per a Entitats i Centres Tecnològics
 
2018
2018
   2018  

Ajudes dirigides a centres tecnològics CV per a projectes d'R+D en cooperació amb empreses

SI 01/03/19 A 15/03/19 Termini tancat   30/06/20 2 mesos des de la finalització del projecte
             

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar