DISSENYS INDUSTRIALS
DISSENYS INDUSTRIALS

Abans de començar amb la tramitació d'una nova sol·licitud de disseny industrial, és convenient que llija el següent document:

> Manual per al sol.licitant de dissenys industrials

Abans de presentar una sol·licitud de disseny industrial, pot realitzar una consulta per a cercar dissenys presentats davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques similars. La consulta és gratuïta des de la base de dades DISSENYS

   sollicituds
renovacions
cessionsaltresformularisdissenyindustrial

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar