Accessibilitat
Accessibilitat
La pàgina d'inici del Portal Web IVACE compleix amb l'estàndard d'accessibilitat WAI-A (nivell de prioritat I), el qual garanteix que es compleixen, entre d'altres, els següentes paràmetres:
  • Marques i enllaços emprats adeqüadament.
  • Llenguatge clar i concís.
  • Elements no textuals (imatges, videos...) poden ser indexats a través de motors de búsqueda.

wai-a.gif