MEMÒRIA DE CONTINGUT I 1a EXECUCIÓ AMB EX-ANTE PREVI
MEMÒRIA DE CONTINGUT I 1a EXECUCIÓ AMB EX-ANTE PREVI

 

Haurà de presentar-se la Memòria Técnica, que conté la descripció del projecte, juntament amb els formularis següents en els quals s'arreplega el detall dels recursos aplicats:

- Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.1

- Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.2

- Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.3

- Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.4

- Fitxa d'Ampliació de l'Apartat 2.5

    • Aquests formularis són els que requereix el Ministeri per a sol·licitar l'Informe Motivat. Poden ser descarregats des de la Pàgina de Formularis del Ministeri
    • Tots aquests documents han de presentar-se en paper i en format electrònic.