FORMULARI DE SOL·LICITUT
FORMULARI DE SOL·LICITUT

Els sol·licitants presentaran omplit -en triple versió i en paper- el formulari de sol·licitud

Addicionalment i en funció del tipus de certificat requerit, presentaran una memòria composta per una sèrie de formularis específics, que es corresponen amb els que requerix el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat a l'empresa per a sol·licitar l'Informe Motivat.

Esta memòria es presentarà en paper en dos exemplars més una còpia en suport electrònic CD.

La denominació de les memòries coincidix amb el tipus de certificació sol·licitada:

  • Certificació Contingut "EX-ANTE"
  • Certificació Contingut i Primera execució (sense certificació prèvia ex-ante)
  • Certificació Contingut i Primera execució (amb certificació prèvia ex-ante)
  • Certificació de mostraris