DISSENYS INDUSTRIALS
DISSENYS INDUSTRIALS

 

disennys.jpg
flechitahorizontal.jpg Dibuix o Model de la Unió Europea
El Dibuix o Model Comunitari desplega els seus efectes en la totalitat del territori de la Unió Europea (27 països).

Té caràcter unitari; només pot ser sol·licitat i, si és el cas, concedit per a tot el territori de la Unió Europea.
-  Formularis
- Taxes 
- Sol.licitud en línia 
- Preguntes freqüentes EUIPO 
- El procés de registre 

flechitahorizontal.jpg Disseny internacional

El Disseny Internacional s'emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per a països que estan integrats en l'Arreglament de L'Haja que comprén les Actes de 1934, 1960, 1967, Protocol de Ginebra de 1975 i l'Acta de Ginebra de 1999.
- Llista de països membres
Amb una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una única taxa en francs suïssos es pot obtindre protecció en multitud de països. A més aquesta protecció es pot ampliar posteriorment a altres països membres del sistema en qualsevol moment per mitjà d'una sol·licitud d'extensió territorial.
- Formularis 
- Taxes 
- Manual informatiu 
- Sobre els dissenys internacionals 
- Preguntes freqüentes OMPI 


flechitahorizontal.jpg La via nacional

Pot sol·licitar-se el registre d'un disseny en les oficines de patents i marques dels països on desitge obtindre protecció, presentant la sol·licitud corresponent en l'idioma que s'exigisca i pagant les taxes estipulades.

Alguns països podran exigir que per a tal fi utilitze els serveis d'un agent local de propietat industrial.
- Oficines nacionals de Propietat Industrial

 

 

 

 

Guardar