CEEI - Emprenedoria
Els CEEI

Els Centres Europeus d'Empreses Innovadores (CEEI) de la Comunitat Valenciana tenen per finalitat donar suport i facilitats a la creació de noves empreses o línies diversificadores d'empreses ja existents que aporten una activitat innovadora a la zona en què estan instal·lades.

Els CEEI estan configurats com a associacions sense ànim de lucre, amb participació d'organismes de l'administració autonòmica i local i també de diverses entitats econòmiques, financeres, empresarials i socials.

Els eixos principals sobre els quals es vertebra l'activitat dels CEEI de la Comunitat Valenciana són: dinamitzar els recursos locals per a estimular i afavorir la creació i el desenvolupament d'empreses innovadores, i promoure la innovació com a factor estratègic amb l'objectiu de contribuir a la modernització del teixit empresarial valencià.

La xarxa de CEEI de la Comunitat Valenciana està integrada per tres CEEI situats a Castelló de la Plana, Elx i València, els quals al seu torn estan associats a la xarxa espanyola ANCES (Associació Nacional de CEEI Espanyols) i a la xarxa europea EBN (European Business and Innovation Centres Network). 

Serveis
  • Orientació general i coneixements bàsics sobre l'empresa i la seua gestió.
  • Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa, que inclou l'anàlisi de la viabilitat comercial, tècnica i financera del projecte, amb la col.laboració, si és el cas, dels instituts tecnològics.
  • Suport i assessorament financer i tecnològic.
  • Activitats de formació per a emprenedors.
  • Foment de la Innovació
  • Locals per a la posada en marxa de noves empreses
  • Serveis administratius.

 

Indicadors dels CEEI 2012-2014  Total
Plans d'empresa finalitzats      453
Empreses establides      323
Col·locacions creades      646

Situación

Els CEEIs