Ivace
Centres Tecnològics

Ofereixen resposta a les necesitats de les petites i mitjanes empreses.

Els Centres Tecnològics
de la Comunitat Valenciana ofereixen a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana una oferta especialitzada de serveis tecnològics avançats i despleguen tot un seguit de línies estratègiques d'investigació, desenvolupament i innovació orientades a donar resposta a les necessitats que tenen, a fi de contribuir a millorar la seua competitivitat.

La majoria d'aquests Instituts Tecnològics tenen caràcter sectorial, amb especialització en els principals sectors de la indústria valenciana: calçat, ceràmica, fusta i moble, tèxtil, joguet, indústria metal·lomecànica, indústries agroalimentàries, indústria elèctrica, sector informàtic, plàstic, envàs, embalatge i transport.

En altres casos el seu objectiu és fomentar noves àrees d'activitat o impulsar l'aplicació de determinades tecnologies.

Serveis
Informació
 • Documentació
 • Publicacions
 • Actes informatius

Assessorament Tècnic
 • Materials i primeres matèries, processos de fabricació, maquinària i productes acabats, automatització, DAO/PAO, informàtica, estalvi energètic, optimació de plantes, reducció d'impacte ambiental...

Qualitat Industrial
 • Assajos i anàlisis de laboratori
 • Diagnosi i control de qualitat
 • Normalització, certificació i homologació

Tecnologia
 • Transferència de tecnologia
 • Projectes d'I+D
 • Plantes experimentals de noves tecnologies
 • Programes europeus d'I+D

Disseny i Moda
 • Assessorament i informació
 • Serveis de DAO-PAO

Cooperació Internacional d'Empreses
 • Participació en projectes europeus
 • Missions transnacionals
 • Contactes amb universitats i centres d'investigació internacionals

Formació
 • Especialització
 • Reciclatge
 • Activitats a mida per a empreses

 

Resultats dels Centres Tecnològics 2016 Total
Empreses associades 5.110
Empreses usuàries 12.194
Personal investigador 871
Projectes d'investigació i desenvolupament 783
Nombre de treballadors cursos reciclatge > 10 hores 4.865
Patents vigents de què són titulars 127
Projectes d'I+D amb finançament europeu 138
Projectes d'I+D amb finançament nacional 59
Projectes d'I+D amb finançament IVACE 128
Projectes de R+D baix contracte 457
Articles científics publicats 172
Ponències presentades en congressos 222
Tesis doctorals dirigides 25
Congressos i jornades organitzades en 2012 111
Ingressos totals del conjunt de Centres 92.853.923 €

Instituts Tecnològics